Home SYMplus CAD/CAM CNC Cursus Verspaningstechnologie Meettechnieken Tekening Lezen MBO / BBL Contact

Techno Mind b.v.

OP MAAT

KWALITEIT

OPTIMALISATIE

VAKMANSCHAP

ONTWIKKELING
Opleiding
Verspaner niv. 2 (MBO)

Crebo: 94340

Groepsgrootte
Aantal deelnemers in
overleg te bepalen

Doorlooptijd
70 lesbijeenkomsten
gedurende 2 jaar

Subsidie
per jaar per deelnemer
• WVA € 2738,-
• Subsidie € 2.500,-

Prijs bedrijfsgroep
Maatwerk offerte is
mogelijk wanneer een
groep vanuit uw bedrijf
wordt aangeleverd.

Prijs
Op basis van offerte

Verspaner niv. 2 (MBO):
De verspaner werkt met draaibanken en freesmachines, handbediend én volautomatisch. Het werk begint met de aanlevering van een opdracht en de werktekening die daarbij hoort. Aan de hand van die tekening gaat de verspaner aan de slag. Daarna volgt een productcontrole waarna het product verder kan voor een eventuele vervolgbewerking of voor de nabewerking.

Toelating:
Op basis van vooropleiding en een intake wordt vastgesteld of deelname in opleiding niv. 2 mogelijk is. Daarna wordt het Persoonljk Ontwikkelings Plan samengesteld.

Kerntaken: Bewerkt materialen

Inhoud (afgestemd op uw bedrijfssituatie)
• Voorbereiden verspanende bewerkingen
• Machine productiegereed maken
• Uitvoeren van verspanende bewerkingen
• Meten en controleren van het eigen werk
• Afronden van verspanende bewerkingen
• Onderhouden van apparatuur
• Veiligheid, voorschriften, VCA, Arbo en Milieu

Praktijk en theorie:
De praktijkopdrachten worden uitgevoerd in het eigen bedrijf met begeleiding van een praktijkbegeleider. Hij krijgt tijd om begeleiding te geven. Tijdens lesbijeenkomsten wordt de bijbehorende theorie op een praktische wijze behandeld.

Diplomering en toetsing/examinering:
De studie is competentiegericht onderwijs (CGO). Beoordelingen gebeurt samen met de praktijkbegeleider. Het examen is middels een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Na succesvol afronden ontvangen de deelnemers een erkend MBO-diploma.

Over Techno Mind Maatwerk Referenties Flyer's Certificaat locatie Alg. Voorwaarden Links Subsidie CNC Support